Μελέτη-Κατασκευή Γραφείων Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου

Μελέτη-Κατασκευή Γραφείων Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου 1024 768 ODV

Μελέτη-Κατασκευή Γραφείων Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου

Η κατασκευή των γραφείων του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου έχει μπει στην τελική φάση.Έπειτα απ’ την αποπεράτωση του φέροντος οργανισμού, της οπτοπλινθοδομής καθώς και των επιχρισμάτων είμαστε ετοιμοι για την εφαρμογή των κουφωμάτων των κρυστάλλινων κουπαστών και των μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων.

Leave a Reply